Tiimivalmennuspalveluja
avainhenkilöille.
Räätälöityjä täsmäiskuja inhimillisyyden haasteisiin

INNOvanhapelto Oy


ISKUVOIMAA IHMISISTÄ

INNOvanhapelto Oy on syntynyt aidosta halusta edistää ihmisten ja yritysten kasvua ja kehitystä. Haluamme kiinnittää yritysjohtajien ja esimiesten huomion inhimilliseen ja tavoitteelliseen johtamiseen, koska se tekee yrityksestä menestyjän tai menettäjän. Uskomme että erilaisuutta ymmärtämällä ja hyödyntämällä saamme aikaan parempia tuloksia.

 

INNOvanhapelto Oy erottautuu inhimillisyyden asiantuntijana

Saamme aikaan muutosta ihmisten arjen toiminnassa

Autamme teitä rakentamaan aitoa luottamusta

Lisäämme itsevarmuutta & rohkeutta

Muutamme asenteita & uskomuksia

Aukaisemme solmuja, sekä ihmisen sisällä, että ihmisten välillä

Autamme yrityksiä vapauttamaan avainhenkilöiden potentiaalinOnko teillä ihmisten tieto ja osaaminen käytössä?

Kehittymisen keskeinen voimavara ovat hyvinvoivat ihmiset ja heistä kumpuava jaettu asiantuntijuus. Olemme huomanneet, että monissa yrityksissä tulisi keskittyä juuri tuon jaetun asiantuntijuuden kehittämiseen. Se auttaa ihmisiä vapauttamaan sisäiset voimavaransa itsensä, työyhteisön ja yrityksen hyväksi. Työyhteisöjen jaettu asiantuntijuus saadaan käyttöön luottamuksen ja arvostuksen kautta. On tärkeää, että avainhenkilöt tuntevat itsensä ja ymmärtävät muiden toimintaa. Hyvän vuorovaikutuksen, oikeanlaisten toimintamallien ja kehittymisen kautta nähdään paremmin kokonaiskuva ja osataan hyödyntää erilaisten ihmisten osaamista parhaalla tavalla. Näin organisaation tavoitteet toteutuvat ja ylittyvät.Muutos lähtee sisältäpäin

Tähän tarpeeseen INNOvanhapelto on kehittänyt uusien oppimisteorioiden pohjalta luovia valmennusmenetelmiä ja -työkaluja, jotka perustuvat toiminnallisuuteen ja inhimillisyyden huomioon ottamiseen. Lupaamme, että  oivaltamalla, tekemällä ja yhteisellä sitoutumisella saadaan aikaan todellisia muutoksia, jotka näkyvät yrityksen arjen toiminnassa.Milloin te haluatte saada iskuvoimaa ihmisistä?

Valmentajat

 

 

Vuorovaikutusvalmentaja & coach Ilkka Vanhapelto

Ilkka toimi aiemmin luokanopettajana ja hänellä on vahva pedagoginen tausta yliopistosta, missä hän luki psykologiaa, kasvatustieteitä ja draamapedagogiikka. Lisäksi hän on esiintynyt teatterilavalla, coachannut ja valmentanut erilaisia ryhmiä yli 10 vuoden ajan. Yhdeksän vuotta hän on opiskellut, esiintynyt ja kouluttanut improvisaatioteatteria sen monissa eri muodoissa. Vaikuttavuuteen ja muutoksien aikaansaamiseen ei riitä pelkkä teoria, koska teoria tarvitsee soveltaa toimintaan ja käytäntöön. Ilkka käyttääkin yhtenä valmennusmetodina soveltavaa improvisaatiota yhdistäen teorian, tunteet ja käytännön tavoitteelliseksi valmennustyökaluksi. Toteuttamalla uusimpia oppimisen teorioita ja käytännön harjoituksia hän saa ihmiset vastaanottamaan ja vaikuttumaan. Tämän osaamisen yhdistelmän hän tuo taitavasti yritysten arkeen.

Ilkkaa inspiroi tiedon ja toiminnan välinen kuilu, sekä ennen kaikkea sen ylittäminen – uusien toimintatapojen ja uuden kulttuurin synnyttäminen. Hän haastaa valmennettavat epämukavuusalueelle osallistumaan, pohtimaan ja kehittymään, jotta arjen toiminnassa tapahtuu muutosta.

Vuorovaikutusilmiöt ovat samanlaisia, niin yritysmaailmassa, kuin lasten kasvattamisessa. Ilkalle on tärkeää koulutuksen uudistaminen, jotta tulevaisuuden Suomessa olisi entistäkin taitavampia johtajia ja vanhempia. Oppimisen palon, muutoksen keinot ja mahdollisuudet hän jakaa INNOvanhapelto Oy:n asiakkaille, koulutusorganisaatioille ja kaikille vanhemmille.

Terapeutti, NLP-trainer & systematic business coach Päivi Vanhapelto

Päivi on pitkän kokemuksen omaava toiminta-, suggesto-, ja taideterapeutti, rentoutusohjaaja(SHY), systemic business coach, sekä Mental Management-, voimavara- ja NLP™ -valmentaja. Päivi on valovoimainen ja vaikuttava esiintyjä, joka ymmärtää ihmisten toiminnan ja ajattelun monimutkaisuutta, sekä osaa avata asiat ymmärrettävällä tavalla. Hänellä on taito vaikuttaa ihmisiin vahvasti sisäisesti, jotta ulkoinen toiminta voi muuttua. Päivi on tehnyt töitä lukuisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa yrityksissä, tiimeissä, yksiköissä ja esimiesryhmissä. Hänellä on kyky saada ihmisen sisällä muutoksia aikaan. Päivillä on coaching asiakkaina esimiehiä, yritysjohtoa ja yksityishenkilöitä. Päivin kokonaisvaltainen coaching auttaa ihmisiä myös syvissä henkilökohtaisissa ongelmissa.

Päivi osaa johdattaa ihmiset irrottautumaan arjen kiireistä kohti syvää rentoutumisen tilaa. Hän auttaa ihmisiä hallitsemaan stressiä ja ajankäyttöä, voimaantumaan, sekä valjastamaan omat voimavarat käyttöön. Päivin vahvuuksia ovat mm. asenteiden muuttaminen, sisäisen motivaation synnyttäminen ja ihmisten auttaminen saamaan aikaan positiivisia muutoksia omassa elämässään. Päivi saa ihmiset katsomaan omaan sisimpään ja vaikuttumaan vahvasti.

Verkostokumppanit

 

AVA-instituutti

AVA- instituutti valmentaa tulevaisuuden huippuosaajia suoraan työelämän tarpeisiin. Valmennusten tuottamisessa työskentelemme tiiviisti yritysten HR- osaajien kanssa rakentaen osaamisen kehittymispolkuja niin isoihin kuin pieniin yrityksiin ja organisaatioihin. Erityisosaamistamme on laajojen Akatemia- mallien rakentaminen yrityksille, räätälöidyt valmennukset sekä tutkinnot. Toimimme sekä ammatillisena erikoisoppilaitoksena että valmennustalona ja meillä on käytössä valmennusten osalta eri rahoitusratkaisut.

AVA-instituutti halusi yhteistyökumppanikseen ja inhimillisyyden asiantuntijaksi INNOvanhapelto Oy:n. Toteutamme osia lähijaksoista, sekä avoimissa koulutuksissa, että räätälöidyissä ratkaisuissa.

www.ava-instituutti.fi

Ilmo Kolehmainen

Ilmo Kolehmainen on kokenut muutosjohtamisen ammattilainen. Ilmolla on yli 20 vuoden johtajakokemus yhtiöissä ja järjestöissä. Hän on vastannut sekä operatiivisesta toiminnasta että hallitustyöskentelystä. Ilmon johtamisen tuloksia ovat mm. parantunut asiakastyytyväisyys, taloustulokset ja henkilöstötyytyväisyys. Ilmolla on kokemusta myös liiketoimintamallien muutoksista ja yritysjärjestelyistä. Hän johti Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion muutoksen keskusvirastosta palveluorganisaatioksi ja sen jälkeen vastasi Metsähallituksen liiketoimintaportfoliosta. Ilmo on suorittanut NPL™ Masterin ja Certified Business Coach -tutkinnon. Ilmo tekee valmennusyhteistyötä INNOvanhapelto Oy:n kanssa erityisesti johtamisen kehittämisessä.

Rita Ahvenniemi

Rita Ahvenniemi on Mental Management -prosessin luoja. Rita väitteli tohtoriksi tammikuussa 2014 Tampereen yliopistolle aiheesta ”Mental Management: NLP ja relaksaatio opettajien jaksamisen edistäjinä”. Ritalla on pitkä kokemus opettamisesta ja NLP:stä. Hän on NPL™ Trainer, Personal Coach ja suggestoterapeutti. Päivi Vanhapelto on yksi neljästä Ritan valitsemasta tutkimusyhteistyökumppanista Mental Management -valmentajana. Rita toimii Päivin coachina Mental Management -prosesseissamme.

Lue Ritan väitöskirja täältä: http://tampub.uta.fi/handle/10024/94828

Kirsi Hoffrén

Kirsi Hoffrén on rautaisen ammattitaidon omaava työyhteisövalmentaja ja työyhteisösovittelija. Ennen yrittäjyyttä Kirsi on työskennellyt johtamisen kehittäjänä ABB:lla ja K-instituutissa. Yhteensä hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtamisen kehittämisestä. Kirsi on INNOvanhapelto Oy:n yhteistyökumppani erityisesti tulehtuneissa tilanteissa.

www.interniemi.fi

Jykes Oy

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy ja Keski-Suomen kärkiklusterit ovat yhteistyökumppanimme Hissipuhe kuntoon! valmennuksissa.

www.jykes.fi

Varjola

Varjola on tunnelmallinen maaseutumiljööseen sijoittuva matkailutila Keski-Suomessa, Laukaassa. Täydenpalvelun talona Varjola vastaanottaa niin kokous- kuin juhlavieraatkin. INNOvanhapelto Oy suosittelee Varjolaa valmennuspaikaksi.

www.varjola.com

Lutakon Leidi

Lutakon Leidi toimii Jyväskylässä tilausravintolana, tuotteina kokouspalvelut sekä yritys-ja perhejuhlat. Lutakon Leidin juhlapalveluista vastaavat Marja-Liisa ja Heikki Tikkala. Puitteet toiminnalle luo vanha ja arvokas arkkitehti Yrjö Blomstedtin suunnittelema Schaumanin vaneritehtaan patruunan koti vuodelta 1912. INNOvanhapelto Oy suosittelee Lutakon Leidiä valmennuspaikaksi.

www.lutakonleidi.fi

SOS-lapsikylä

SOS-Lapsikylä auttaa lasta saamaan rakastavan kodin 133 maassa. INNOvanhapelto Oy tukee SOS-Lapsikylän toimintaa. Ryhdy sinäkin kummiksi!

www.sos-lapsikyla.fi

Uusi kumppani?

Tapaamme mielellämme uusia verkostokumppaneita ja valmentajia. Räätälöimme valmennuksemme aina asiakkaiden tarpeisiin ja käytämme valmennusprosesseissa eri alojen asiantuntijoita. Rajapinnoilla syntyvät uudet oivallukset.

 

Ota yhteyttä!