Tiimivalmennuspalveluja
avainhenkilöille.
Räätälöityjä täsmäiskuja inhimillisyyden haasteisiin

Sanoista tekoihin

 

Olemme tuottaneet valmennuspalveluja, koulutuksia ja luentoja lukuisille yrityksille ja organisaatioille. Yhteensä olemme vaikuttaneet yli 50.000 ihmiseen yleisöissä, koulutuksissa ja valmennuksissa. Palveluissamme on keskeistä vahva inhimillisyyden huomioonottaminen, käytännön harjoittelu ja muutoksen tekeminen arkeen. Tavoitteenamme on, että jokainen osallistuja rikkoo omia rajojaan ja lähtee tapahtumasta kotiin energisenä ja iloisena.

 

Lupaamme positiivista muutosta arjessa.

”Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa.”
– Tiimivalmennus, TeliaSonera Oyj

Case: Jämsän kaupunki

"Saimme INNOvanhapellolta paljon apua työyhteisömme toimintakyvyn parantamiseen. Olemme taas löytäneet työilon."

 

Apua Mental Management -valmennuksesta

 "Meillä on ollut varhaiskasvatuksen puolella suurta myllerrysten aikaa. Viisi varhaiskasvatuksen yksikköä lopetettiin, uusi päiväkoti valmistui ja työntekijöitä on sijoitettu uudelleen. Lähdimme tekemään INNOvanhapellon valmentajan Päivin kanssa töitä, koska koimme tarvitsevamme ulkopuolista apua muutoksen aiheuttamien tunteiden käsittelyyn.


Päivi piti meille Mental Management -valmennuksen, jonka tavoitteena oli auttaa meitä muutostilanteessa tutkailemaan jokainen omaa sisintämme ja löytämään sitä kautta positiivisia asioita työyhteisön ja ilmapiirin kehittämiseksi. Tavoitteena oli myös katsoa vahvasti tulevaisuuteen.


Valmennus alkoi henkilökohtaisilla haastatteluilla ja pienryhmäkeskusteluilla. Sieltä nousi esiin neljä tärkeää teemaa: itsetunto ja minäkuva, tunteet, oppiminen sekä muutosvalmius. Opimme valmennuksen aikana, kuinka jokaisen on ensin otettava vastuu itsestä ja omista tunteista. Sen jälkeen voidaan lähteä miettimään yhdessä, mitä hyvä vuorovaikutus merkitsee työyhteisössä ja mikä on minun roolini siinä. Harjoituksissa ja koko valmennuksessa mentiin todella henkilökohtaiselle tasolle, mutta juuri sitä me tarvitsimme."

 

Positiivisia muutoksia on tapahtunut

"Valmennuksen myötä työyhteisössämme on tapahtunut isoja muutoksia. Ilmapiiri on muuttunut positiivisemmaksi ja osallistuminen sekä aktiivisuus ovat lisääntyneet. Työntekijöille on ollut tärkeää, että he ovat saaneet vaikuttaa omaan työyhteisöön sekä jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin.


On mahtavaa, että haastavien aikojen jälkeen olemme löytäneet uudelleen työilon ja ihmisillä on selvästi hyvä olla. Huomasimme esimerkiksi nopeasti, että lyhyet 1-2 päivän sairaspoissaolot jäivät pois. Oli tärkeää, että ymmärsimme ottaa ulkopuolisen valmentajan auttamaan meitä. Organisaation sisältä käsin emme olisi voineet ratkaista kaikkia haasteita. Ulkopuolinen ihminen pystyy paremmin tuomaan uutta näkemystä ja ihmisten on helpompi avautua hänelle.


Yhteistyö Päivin kanssa on toiminut todella hyvin ja olen enemmän kuin tyytyväinen tuloksiin. Päivi sai iloisella ja innostavalla asenteellaan minutkin innostumaan tästä projektista. Hän piti myös jämäkästi hommat hanskassa koko projektin ajan. Päivi on tosi tarkkanäköinen, hän pystyi aistimaan nopeasti erilaisten ihmisten tunnetilat ja auttamaan heitä hyvien harjoitusten avulla itsetutkiskelussa.


Oli hienoa kun eräs pitkäaikainen työntekijämme kertoi, että hän aikoi jäädä varhaiseläkkeelle. Valmennuksen myötä hän ymmärsikin olevansa erittäin tärkeä ihminen työyhteisössä. Nyt hänellä on niin hyvä olla, että hän haluaa jatkaa vielä työelämässä. Se oli minusta erittäin konkreettinen todiste valmennuksen onnistumisesta."


Jämsän kaupunki
Merja Huolman-Rihkajärvi, varhaiskasvatusjohtaja

 


Tutustu Mental Management -prosessiin

 

 

Case: Trimedia Oy

”Tiimivalmennuksen avulla ilmapiiri avautui, sekä vuorovaikutus ja yhteistyö parantuivat.”

 

”Lähdimme tiimivalmennukseen, koska halusimme parantaa sekä omia että tiimimme työskentelytapoja. Valmentajat haastoivat meidät mielenkiintoiseen kehittymisprosessiin, josta syntyi loistavia käytäntöön soveltuvia ideoita.


Osallistuimme Tiimivalmennus Diventiin koko henkilökuntamme voimin. Ensin vastasimme sähköiseen Insights Discovery -kyselyyn, jonka tavoitteena oli auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja muita ihmisiä. Varsinainen valmennus tapahtui työkiireiden tavoittamattomissa Varjolan tilalla. Siellä analysoimme kyselyn tulokset ja muodostimme yhteisiä näkemyksiä. Se teki yhteishengelle todella hyvää.


Jo valmennusprosessin aikana alkoi positiivinen muutos. Selkeytimme yrityksemme tavoitteet, haasteet ja halutun kehityspolun. Saimme myös käytännön välineitä, joiden avulla olemme itse jatkaneet kehitystä. Teimme esimerkiksi yrityksellemme kirjalliset säännöt, jotka helpottavat toimintaa ja yhteisymmärrystä. Kun pelisäännöt on kirjattu, ovat ne kaikille selvät ja asioista on helpompi puhua.


Uskon, että Tiimivalmennus Diventistä on hyötyä kaikille kasvaville yrityksille. Se on yhdessä tekemistä parhaimmillaan ja kiinnittää huomion kasvun ja kehityksen kannalta oleellisiin asioihin. Tavoitteellinen kehitystyö tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät myös kassavirrassa.”Arto Saksola, toimitusjohtaja

Asiakkaidemme tarinoita

 

Itä-Suomen yliopisto - kauppatieteiden laitos

”Ilkka Vanhapelto tuli tutustumiskäynnille ja vakuutti meidät, että hän on oikea henkilö vetämään henkilökuntamme kehittämispäivän. Ilkka tarjosi toteutukseen erilaisia vaihtoehtoja ja hyvää näkemystä, kuinka aiemmin toteuttamamme työhyvinvointikyselyn tulokset voitaisiin käsitellä kiinnostavalla tavalla ja oppien. Se sopi meille, koska halusimme jotain muuta kuin perinteisiä "kalvosulkeisia".

     Päivän aikana kävimme ensin läpi työhyvinvointikyselyn tuloksia yhteisöllisyyden rakentamisen näkökulmasta. Sen jälkeen etenimme vuorovaikutus- ja motivointiharjoituksiin. Hattuteoriamenetelmää apuna käyttäen tarkastelimme arkeamme eri näkökulmista ja erilaisten roolien kautta. Se auttoi meitä kiinnittämään huomiota uudella tavalla vuorovaikutusprosessiin ja kehittämään sitä yhdessä.

     Positiivisella fasilitointiotteellaan Ilkka sai aikaan hyvän ilmapiirin, jossa ihmiset kommunikoivat avoimesti. Aika kului niin nopeasti, että päivä olisi voinut olla kestoltaan pari tuntia laajempikin.”

Saara Julkunen, varajohtaja

 

TeliaSonera Oyj

”Eri paikkakunnilla toimivilla tiimeillämme on hyvä yhteishenki, mutta kaipasin vielä lisää energiaa tiimien toimintaan. Suunnittelimme Ilkan kanssa etukäteen valmennuksen sisällön. Tavoitteena oli keskittyä siihen, kuinka jokaisen oma toiminta vaikuttaa yhteistyöhön ja tavoitteiden saavuttamiseen.

     Valmennustilanteessa vuorottelivat ihmisten osallistaminen ja teoriaosuus. Ilkka sai innostettua porukan hiljaisimmatkin osallistumaan. Puhuimme muun muassa rakentavasta vuorovaikutuksesta sekä innostuksen ja motivaation positiivisista vaikutuksista. Ilkka sparrasi meitä tavoitteiden saavuttamiseen ja onnistumisen asenteeseen. Hän ei ainoastaan luennoinut vaan haastoi meidät pohtimaan asioita.

     Valmennuksen jälkeen laitoimme kerralla muutaman asian kuntoon. Saimme Ilkalta konkreettisia toimintamalleja, joita työstimme tiimipalaverissa omaan toimintaamme sopiviksi.”

Petri Salminen, Senior Manager, Broadband Services

 

Tieto Oyj

”Meillä on kansainvälinen tiimi, jonka tehtäviin kuuluu esitysten pitäminen livenä tai sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Yhteinen haaste tiimiläisille on se, että esitysten aiheet eivät ole aina helppoja esittää. Olemme tehneet teknisesti hyviä esityksiä, mutta emme ole miettineet sen tarkemmin, kuinka vastaanottaja kokee ne. Huomio ja sanoman perillemeno on kuitenkin aina ansaittava mielenkiintoisella esityksellä. Ilkalta halusimme ulkopuolista näkökulmaa vaikuttavampaan viestintään. Kuinka voisimme esimerkiksi esittää prosessiohjeistuksia mielenkiintoisesti ja vaikuttaa ihmisiin, joihin esittäjällä ei ole suoraa määräysvaltaa. Myös innovatiivisuus oli tärkeä lähtökohta.

     Järjestimme tiimille kahden päivän workshopin Espooseen. Sovimme Ilkan kanssa etukäteen muutamassa tapaamisessa koulutuksen tavoitteet ja toteutussuunnitelman. Ilkan puolen päivän osuus rakentui sekä teoriasta että harjoituksista. Tiimiläiset saivat etukäteen myös ennakkomateriaalit ja -tehtävät.

     Varsinainen kohokohta oli itse koulutustilaisuus. Tiimiläiset kokivat vuorovaikutusharjoitukset erittäin hyödyllisiksi. Harjoittelimme muun muassa kollegoiden persoonallisuuden analysointia pienryhmissä. Sitä kautta ymmärsimme paremmin, mitä viestinnässä erilaisille ihmisille tulee huomioida. Onko taktiikkana vedota tunteisiin, käytetäänkö huumoria, vai mikä lähestymistapa olisi missäkin tilanteessa paras. Erityisesti hyvää palautetta sai hissipuheharjoitus, jossa rakennettiin 30 sekunnin myyntipuhe. Puhetta viilattiin moneen kertaan, kaverilta saatiin palautetta ja taas harjoiteltiin. Sitä kautta jokainen pystyi karsimaan ja kiteyttämään omaa puhetta.”

Jani Helin, Manager of competence development

 

Pohjanmaan ELY-keskus

”Yksikössämme on käynnissä pitkäkestoinen muutosprosessi, johon haluamme valmistautua hyvin. Haimme ulkopuolista asiantuntijaa kouluttamaan meitä muun muassa yhteistyötapojen kehittämisessä, jotta pystyisimme jakamaan paremmin ihmisten erikoisosaamista. Myös yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksilön hyvinvointi ovat meille tässä tilanteeessa tärkeitä asioita.

     Päivi Vanhapelto piti meille parin päivän mittaisen työyhteisövalmennuksen, jossa keskityttiin sekä yksilöiden voimavarojen vahvistamiseen että työyhteisön yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Yksilön hyvinvointia ja itsensä johtamista käsittelevässä päivässä kävimme läpi mielenkiintoisia keinoja, joilla työpäivästä voi tehdä itselleen helpomman ja mukavamman. Teimme muun muassa rentoutusharjoituksia sekä piirustus- ja maalaustehtäviä. Päivä oli yllättävä, hauska ja todella rentouttava. Harjoitusten kautta ymmärsimme, kuinka omasta työpäivästä voi tehdä paremman pienin keinoin. Toisena päivänä opettelimme tutustumaan toisiimme paremmin sekä vahvistamaan positiivisia asioita hyvällä vuorovaikutuksella.

     Saimme päivistä paljon sytykkeitä, joiden avulla yksikkömme voi lähteä kehittämään työyhteisömme toimintoja eteenpäin. Päivi oli tavattoman innostava ja positiivinen ihminen, josta huokui ammattitaito. Mekin innostuimme valmennuksesta niin paljon, että jatkamme INNOvanhapellon kanssa valmennuksia uusilla teemoilla. Olen erittäin luottavainen, että saamme otettua hyviä kehitysaskeleita.”

Ismo Myllyaho, Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö, yksikön päällikkö

 

Kuopion kauppakamari

”INNOvanhapelto rakensi osaksi Menestyvä johtoryhmä -koulutustamme vuorovaikutustaitoihin keskittyvän koulutussarjan. Tavoitteena oli laventaa osallistujien vuorovaikutukseen liittyviä näkökulmia ja havainnollistaa käytännössä, kuinka erilaiset ihmiset toimivat ja reagoivat.

     Johtoryhmissä on usein haasteena se, että vahvat luonteet vaikuttavat vuorovaikutukseen, jolloin ratkaisukeskeisyys ja tavoitteisiin pääseminen hankaloituvat. Ilkan luotsaamissa harjoituksissa muodostettiin kuvitteellinen johtoryhmän kokous, jossa roolit, tapahtumat ja tavoitteet määrättiin osallistujille. Harjoitukset olivat hyvin avartavia, koska jokainen joutui heittäytymään itselleen vieraaseen rooliin ja kommunikoimaan ventovieraiden kanssa.

     Saimme hyviä palautteita, joissa kehuttiin Ilkan välittömyyttä ja avoimuutta valmentajana. Hän sai rakennettua luottamuksellisen ilmapiirin, mikä on tärkeää harjoitusten annin kannalta.”

Christina Holmström, koulutuspäällikkö

 

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK Oy

”Meillä on meneillään tekniikan opetusuudistus, johon tarvitsimme hyviä jalkautustoimenpiteitä. Ilkka auttoi meitä vision kirkastamisessa, yhteisen viestin luomisessa ja strategiatyön käynnistämisessä. Oivallusten ja yhteisen innostuksen siivittäminä näitä lähdettiin sitten viemään käytäntöön.

     Tavoitteenamme on olla maailmanluokan oppilaitos, joka tekee tiivistä yhteistyötä yrityselämän kanssa. Ilkan ehdotuksesta pyysimme rohkeasti myös yrityselämän edustajia mukaan kehitystyöhömme. Ensimmäisenä päivänä kirkastimme vision ja määrittelimme ydinviestit. Suuryritysten johtajat osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin ja osoittivat tekniikan opetukselle strategista suuntaa. Toisena päivänä keskityimme koulutuspäällikköjen sitouttamiseen. Erilaisten esimerkkien ja harjoitusten kautta Ilkka innosti heitä työstämään visiota tarkemmaksi 5-vuotissuunnitelmaksi. - Mitä kaikkea tulevaisuuden ammattikorkeakoulu voisi olla? Tämän jälkeen ydinasiat käytiin läpi vielä koko henkilökunnan kanssa.

     Innovointipäivien keskeinen tavoite oli koulutuspäällikköjen ja opettajien innostaminen, osallistaminen ja sitouttaminen uuteen strategiaan ja toimenpiteiden jalkauttamiseen. Oli myös todella hienoa, että yrityselämän kovat ammattilaiset antoivat meille aikaansa. Ilkka fasilitoi päivät hallitusti ja tavoitteellisesti. Hauskat harjoitukset pistävät insinöörit innostumaan, osallistumaan ja oivaltamaan uusia näkökulmia. Kaikki sitoutuivat tavoitteisiin ja lupasivat yhteisesti, että tästä tehdään hyvä juttu.”

Tauno Kekäle, rehtori

 

Vaalijalan kuntayhtymä

”DIVENTI Kouluttajien koulutus - Vaikuttava valmentaja oli meille hyvä kokonaisuus, jolla halusimme parantaa koulutustemme laatua ja lisätä kouluttajiemme valmiuksia koulutustilanteissa. Tavoitteenamme oli myös edistää kouluttajaryhmän yhtenäistymistä.

     Tapasimme kolmena päivänä noin kuukauden välein. Keskeisiä harjoitteita olivat omien koulutustilanteiden analysointi, palautteen antaminen ja vuorovaikutuksen keinot sekä jännityksen laukaiseminen. Valmennuspäivien välillä osallistujat mentoroivat innokkaasti toisiaan ohjeistetun mallin mukaisesti. He seurasivat toistensa esiintymisiä ja koulutuksia, sparrasivat ja miettivät yhdessä kehitysideoita.

     Ilkka ja Päivi innostivat ja kannustivat meitä aktiivisesti antamaan parhaimpamme. He olivat hyvin intensiivisiä, läsnä tilanteissa ja esittivät asiat mielenkiintoisella tavalla. Erityisesti ihastelimme Päivin karismaa ja heittäytymistä. Meissä heräsi paljon uusia ajatuksia ja oivalluksia, joita prosessoimme varmasti vielä pitkään.

     Tämä oli elähdyttävä ja toisenlainen valmennustapa, jossa mentiin hyvin iholla. Voin suositella tätä kaikille, jotka ovat pitäneet jo jonkin verran koulutuksia ja valmennuksia”

Maarit Luojus, koulutussuunnittelija

 

LähiTapiola, Savo

”Elämme jatkuvassa muutoksessa, joten yhteinen kehittämispäivä oli meille tarpeellinen. Olen aloittanut uutena esimiehenä, koska edellisen esimiehen tiimiläiset jaettiin kahteen eri tiimiin. Meillä on ollut viime aikoina paljon koulutuksia ja uutta opiskeltavaa, joka aiheuttaa omat haasteensa asiakaspalvelussa oleville. Tältä pohjalta asetimme päivän teemaksi "Päivä itselle ja oma jaksaminen".

     Paneuduimme päivän aiheeseen pienryhmäharjoitteiden, ryhmätöiden ja keskustelujen kautta. Käsittelimme Päivin johdolla jaksamista eri tulokulmista ja vaihdoimme ajatuksia. Erityisesti minulle jäi mieleen Erilaiset näkökulmat -harjoitus, jonka aikana jokainen sai positiivista palautetta. Se vahvisti uskoa itseensä ja antoi paljon voimia muutokseen.

     Kaiken kaikkiaan päivä oli osallistujien mielestä ihanan erilainen ja ajatuksia herättävä. Se paransi yhteenkuuluvuuden tunnetta, lisäsi vapautuneisuutta ja auttoi meitä tutustumaan paremmin toisiimme. Yhteistyömme sujuu paremmin kuin tiedämme, miten erilaisten persoonien kanssa kannattaa toimia. Lisäksi minä sain esimiehenä kerättyä paljon hiljaista tietoa, joka auttaa minua omassa työssäni.”

Pirkko Valkeapää-Hätinen, palvelupäällikkö

 

Eläke-Tapiola, työhyvinvointipalvelut

”Järjestämme kaksi kertaa vuodessa asiakasyritystemme johtotehtävissä oleville henkilöille avoimia seminaareja eri aiheista. Teemat ovat liittyneet esimerkiksi työelämän laadun parantamiseen ja vuorovaikutukseen.

     INNOvanhapellon valmennuksessa keskityttiin ihmisten tunnetiloihin, arvoihin ja uskomuksiin, jotka vaikuttavat vuorovaikutustilanteisiin. Osallistavien harjoitusten lisäksi pääsimme myös rentoutumaan hengitys- ja mielikuvaharjoitusten avulla, mikä oli tervetullutta vastapainoa usein stressaavaan arkeen.

     Kokonaisuus oli mielestäni oikein hyvä. Osallistujat saivat valmennuksesta paljon arkeen sopivia käytännön vinkkejä. Ilmapiiri oli koko tilaisuuden ajan avoin ja keskusteleva. Olimme iloisia, että saimme järjestettyä osallistujille elämyksen, josta jäi jotain myös kotiinviemiseksi.”

Marjut Pukarinen, kehittämispäällikkö

 

FKS-Tapahtumat Oy & ProAgria Keski-Suomi ry

”Tapahtumien järjestäjän roolissa henkilökuntamme tekee normaalityöstä hieman poikkeavampaa asiakaspalvelutyötä. Ilkan avustuksella halusimme treenata erityisesti haastavia asiakaspalvelutilanteita; kuinka kohtaaminen hoidetaan hillitysti ja hallitusti, jos asiakas käyttäytyy negatiivisesti.

     Neljän tunnin valmennus tarjosi meille hyviä ideoita ja prosesseja asiakkaiden kohtaamiseen. Koulutus toteutettiin pääasiassa käytännön harjoitteluna. Saimme jokainen näytellä omaa rooliamme asiakaspalvelutilanteissa, joissa Ilkan tiimin improvisaationäyttelijät toimivat vastanäyttelijöinämme. Aluksi osallistujia hiemän jännitti, mutta harjoitusten myötä kaikki pääsivät vauhtiin. Jokaisen "kohtauksen" jälkeen analysoimme tilanteen ja kiteytimme opit.

     Valmennus onnistui hyvin, koska järjestetyssä tilanteessa oli turvallista harjoitella ja Ilkka sai koko porukan innostumaan. Ilmapiiri oli rento ja meillä oli oikein hauskaa. Myös näyttelijät osasivat eläytyä erinomaisesti toimialamme haastaviin tilanteisiin. Kannatti kokeilla erityyppistä valmennusta, joka aktivoi ja herätti ajattelemaan asioita uudella tavalla.”

Marko Toivakka, näyttelypäällikkö

 

Lataa esite asiakaspalveluvalmennuksesta: Niskalenkki hankalista asiakastilanteista ››

 

 

Voiman Oy

”Perinteinen työhyvinvointikyselymme sai uutta potkua, kun lähdimme toteuttamaan prosessia hieman uudella tavalla. Siihen sisältyi sekä johtoryhmän että koko henkilökunnan valmennuspäivät, jotka INNOvanhapelto räätälöi toteuttamansa ennakkokyselyn ja Tapiolan hyvinvointikyselyn pohjalta.

     Johtoryhmävalmennuksessa saimme Ilkan ja Päivin avustuksella kiteytettyä asiat, joihin meidän tulee kiinnittää huomiota toteuttaessamme 5-vuotissuunnitelmaamme. Pitkäjänteisen suunnittelun korostaminen, eri näkökulmien punnitseminen ja rohkea visiointi valmennuksessa tuottivat uusia ajatuksia. Koko henkilökunnan valmennuspäivä oli jatkumoa ensimmäiselle päivälle. Siellä työhyvinvointikyselyn tulokset purettiin tavalla, joka sai ihmisemme innostumaan ja kehittämään itse uusia keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen. Erityisesti monille jäi mieleen päivän "veikeä" alku rentoutusharjoituksineen.

     Valmennus oli kokonaisuutena mielestäni oikein onnistunut ja varmasti kannattava investointi tulevaisuutta ajatellen. Yhteinen päivä toi esiin me-hengen ja se oli mukavaa virkistystä ihmisille. Ilkka oivalsi hyvin, mistä kenkä puristaa. Hän osasi nostaa esiin rakentavassa hengessä puutteemme sekä työhyvinvoinnin edistämisen kulmakivet, ja opasti meitä löytämään itse uusia ratkaisuja. Koko homma toimi avoimesti ei-konsulttimaisella tyylillä.”

Juha Halmila, toimitusjohtaja

 

Äänekosken kaupunki

”Palkkasimme INNOvanhapellon apuun, kun halusimme haastaa koulujemme rehtorit mukaan positiiviseen kehitysprosessiin. Tavoitteenamme oli vahvistaa yhteistä näkemystä esimiehen roolista oppivan yhteisön muodostamisessa. Ajattelimme, että yhteisö- ja ilmaisuajattelua edistävä valmennus voisi olla innostava ja erilainen keino strategiatyöhön.

     Lähdimme INNOvanhapellon johdolla rohkeasti kokeilemaan, millaisia ideoita löytäisimme johtamiseen draaman ja ilmaisun työkaluilla. Puolen päivän aikana kävimme läpi yhteistoiminnallisen oppimisen työtapoja sekä hyppysellisen teoriaa. Löysimme muun muassa uuden jännittävän rooleista lähtevän ajattelutavan, mikä herätti osallistujissa paljon ajatuksia.

     Valmennus huipentui havainnolliseen loppukiteytykseen ja yhteiseen oivallukseemme: vuorovaikutuksen kautta mahdollistetaan oppivan organisaation kehittyminen. Innostuimme siitä niin, että siitä jalostui meille jopa slogan.”

Ville Härtsiä, sivistysjohtaja

 

Työ- ja elinkeinotoimisto

”Haimme valmennuksesta voimavaroja tulevaan organisaatiomuutokseen. INNOvanhapelto toteutti henkilökunnallemme kehittämispäivän, joka keskittyi stressinhallintaan, tiimin toimintaan sekä muutosprosessiin.

     Päivä oli kaikin puolin onnistunut. Tunnelma oli hyvä ja valmentajat innostavia. Erityisen hyvinä koimme toiminnalliset harjoitukset, joiden ansiosta eri toimipisteissä työskentelevät ihmiset tutustuivat paremmin toisiinsa. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta.

     Kehittämispäivä oli meille mukavaa vaihtelua ja uskon, että se lisäsi myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.”

Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi

 

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes

”Lähdimme INNOvanhapelto Oy:n ja Antti Osaran kanssa tarjoamaan kansainvälistyville asiakkaillemme pilottiprojektina hissipuhevalmennusta. Markkinointi ja myynti ovat usein yrityksessä heikko lenkki, jonka virittämiseen kaivataan tukea.

     Valmennuksen pääajatuksena oli löytää oma ”hissimatka”, jonka aikana myyntitilanne otetaan haltuun ja päästään haluttuun lopputulokseen. Harjoitusten kautta osallistujat saivat hioa vuorovaikutustaitojaan ja etsiä itselleen sopivia keinoja, joilla esittää omat tuotteet ja palvelut kiinnostavasti.

     Koko valmennus toteutettiin learning by doing -metodilla. Teoria täydensi omaksumista, mutta harjoitukset ja palaute olivat pääasia. Kolmen tunnin jälkeen oli nähtävissä huikea kehitys. Kokeneetkin myyjät tunnustivat saaneensa paljon uusia oivalluksia ja potkua aidosti asiakaslähtöisen myyntiprosessin jalostamiseen. Suosittelen valmennusta lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää myyntipuhevalmiuksiaan.”

Satu Freyberg, kv-johtaja

 

Uusi Insinööriliitto UIL ry

”Tarvitsimme liittomme koulutustilaisuuteen esiintyjän, joka saisi vielä työpäivän jälkeen aktivoitua ihmiset vuorovaikutukseen.

     Ilkka ja Päivi yllättivät positiivisesti. Pidin heidän lähestymistavastaan. He saivat yleisön mukaan ja tilaisuus eteni pilke silmäkulmassa huumorilla höystettynä.

     Vuorovaikutusharjoitusten kautta opimme muun muassa, kuinka ihmisten ennakkoarviot toisistaan voivat mennä täysin pieleen. Kävimme arjen esimerkkien kautta läpi sanattomaan viestintään liittyviä tilanteita, opettelimme ilmaisemaan asioita uudella tavalla ja saimme hyviä vinkkejä neuvottelutilanteisiin. Niistä on varmasti hyötyä sekä työyhteisössä että asiakaskohtaamisissa.”

Olli Backman, alueasiamies