Tiimivalmennuspalveluja
avainhenkilöille.
Räätälöityjä täsmäiskuja inhimillisyyden haasteisiin

Tiimivalmennus DIVENTI®, 6 pv

Tiimienergialla huipputuloksiin

Tiimivalmennus DIVENTI® on inspiroiva, toiminnallinen ja tavoitteellinen muutos- ja kehittämisvalmennus, joka sopii yrityksille strategiatyökaluksi, esimiestaitojen kehittämiseen, sekä yhteistyön, luovuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen.


Räätälöimme valmennuksemme aina asiakkaiden tarpeisiin ja käytämme eri alan huippuasiantuntijoita, jotta saamme aikaan parhaita tuloksia.

 

Kenelle

Yritysten ja organisaatioiden avainhenkilöille, myynti- ja
tuotekehitystiimeille, esimiehille ja johtoryhmille.

Olemme toteuttaneet lukuisia yksikkö ja tiimikohtaisia valmennuksia tulehtuneiden ja haastavien vuorovaikutus ja yhteistyötilanteiden ratkaisemiseksi. Halutessasi soita meille ja kysy luottamuksellisia suosittelijoita.

 

”Koko homma toimi avoimesti ei-konsulttimaisella tyylillä.”
– Juha Halmila, toimitusjohtaja, Voiman Oy

Miksi

 • Haluatteko olla huipputiimi?
 • Haluatteko saada kaiken osaamisen käyttöön?
 • Haluatteko säästää turhautumisessa, minuuteissa ja kustannuksissa?
 • Haluatteko vähentää sairaspoissaoloja?
 • Haluatteko vapauttaa tiiminne koko potentiaalin?

 

Avainhenkilöihin panostaminen on sijoitus, joka tuottaa rahat moninkertaisena takaisin.

 

Hyödyt

Yhteinen suunta ja tahtotila

 • Keskitytte olennaiseen.
 • Löydätte oikeita ratkaisuja.
 • Arvot ja tavoitteet sisäistetään.
 • Kaikkien voimavarat saadaan käyttöön.
 • Osaatte johtaa ihmisiä ja muutoksia positiivisesti.
 • Avainhenkilöt sitoutuvat tavoitteiden ja tuloksien saavuttamiseen.


Hyvinvointi ja tehokkuus

 • Positiivinen muutos toteutuu.
 • Syntyy sisäistä motivaatiota.
 • Luovuus ja ratkaisukyky pääsevät esiin.
 • Klikit ja ongelmat avainhenkilöiden välillä avautuvat.
 • Lisäätte vuorovaikutusta ja erityisesti sen laatua.
 • Työhakemukset yritykseenne kasvavat huomattavasti.
 • Valmennuksen tulos näkyy heti yrityksenne arjessa uudenlaisena toimintana.

 

 

Lataa esite ››

 

 

 

Pyydä tarjous ››

Esimerkkitoteutus

 • Sopiva ryhmäkoko: 4-14 hnk
 • Kolmiportainen räätälöinti
 • Henkilökohtaiset tapaamiset jokaisen osallistujan kanssa, n. 1-2h
 • Kuusi valmennuspäivää noin kolmen viikon välein tai sopimuksen mukaan
 • Valittu itse- & ihmistuntemus -kysely ja henkilökohtaisten profiilien tavoitteellinen käyttö koko valmennusprosessin ajan
 • Ennakko- & välitehtävät
 • Tavoitteiden ja prosessin seurantakyselyt
 • Jatkuva raportointi prosessin kulusta
 • Lopetuskysely

 

 

Valmentajat

 • NLP -valmentaja Päivi Vanhapelto
 • Vuorovaikutusvalmentaja Ilkka Vanhapelto
 • Verkostostamme löytyy kokeneita esimiestyön kehittäjiä, johdon coacheja, strategiakonsultteja, psykologeja, työyhteisösovittelijoita, työnohjaajia, myyntivalmentajia, viestinnän asiantuntijoita yms.

 

 

Tiimivalmennus DIVENTI® -muutosvalmennuksen esimerkki

Referenssit

 

Case: Voiman Oy

“Perinteinen työhyvinvointikyselymme sai uutta potkua, kun lähdimme toteuttamaan prosessia hieman uudella tavalla. Siihen sisältyi sekä johtoryhmän että koko henkilökunnan valmennuspäivät, jotka INNOvanhapelto räätälöi toteuttamansa ennakkokyselyn ja Tapiolan hyvinvointikyselyn pohjalta.

Johtoryhmävalmennuksessa saimme Ilkan ja Päivin avustuksella kiteytettyä asiat, joihin meidän tulee kiinnittää huomiota toteuttaessamme 5-vuotissuunnitelmaamme. Pitkäjänteisen suunnittelun korostaminen, eri näkökulmien punnitseminen ja rohkea visiointi valmennuksessa tuottivat uusia ajatuksia. Koko henkilökunnan valmennuspäivä oli jatkumoa ensimmäiselle päivälle. Siellä työhyvinvointikyselyn tulokset purettiin tavalla, joka sai ihmisemme innostumaan ja kehittämään itse uusia keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen. Erityisesti monille jäi mieleen päivän "veikeä" alku rentoutusharjoituksineen.

Valmennus oli kokonaisuutena mielestäni oikein onnistunut ja varmasti kannattava investointi tulevaisuutta ajatellen. Yhteinen päivä toi esiin me-hengen ja se oli mukavaa virkistystä ihmisille. Ilkka oivalsi hyvin, mistä kenkä puristaa. Hän osasi nostaa esiin rakentavassa hengessä puutteemme sekä työhyvinvoinnin edistämisen kulmakivet, ja opasti meitä löytämään itse uusia ratkaisuja. Koko homma toimi avoimesti ei-konsulttimaisella tyylillä.”

Juha Halmila, toimitusjohtaja

 

 

Case: Pohjanmaan ELY-keskus

“Yksikössämme on käynnissä pitkäkestoinen muutosprosessi, johon haluamme valmistautua hyvin. Haimme ulkopuolista asiantuntijaa kouluttamaan meitä muun muassa yhteistyötapojen kehittämisessä, jotta pystyisimme jakamaan paremmin ihmisten erikoisosaamista. Myös yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksilön hyvinvointi ovat meille tässä tilanteeessa tärkeitä asioita.

Päivi Vanhapelto piti meille parin päivän mittaisen työyhteisövalmennuksen, jossa keskityttiin sekä yksilöiden voimavarojen vahvistamiseen että työyhteisön yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Yksilön hyvinvointia ja itsensä johtamista käsittelevässä päivässä kävimme läpi mielenkiintoisia keinoja, joilla työpäivästä voi tehdä itselleen helpomman ja mukavamman. Teimme muun muassa rentoutusharjoituksia sekä piirustus- ja maalaustehtäviä. Päivä oli yllättävä, hauska ja todella rentouttava. Harjoitusten kautta ymmärsimme, kuinka omasta työpäivästä voi tehdä paremman pienin keinoin. Toisena päivänä opettelimme tutustumaan toisiimme paremmin sekä vahvistamaan positiivisia asioita hyvällä vuorovaikutuksella.

Saimme päivistä paljon sytykkeitä, joiden avulla yksikkömme voi lähteä kehittämään työyhteisömme toimintoja eteenpäin. Päivi oli tavattoman innostava ja positiivinen ihminen, josta huokui ammattitaito. Mekin innostuimme valmennuksesta niin paljon, että jatkamme INNOvanhapellon kanssa valmennuksia uusilla teemoilla. Olen erittäin luottavainen, että saamme otettua hyviä kehitysaskeleita.”

Ismo Myllyaho, Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö, yksikön päällikkö

 

 

Case: Trimedia Oy

“Jo valmennusprosessin aikana alkoi positiivinen muutos. Selkeytimme yrityksemme tavoitteet, haasteet ja halutun kehityspolun. Saimme myös käytännön välineitä, joiden avulla olemme itse jatkaneet kehitystä. Teimme esimerkiksi yrityksellemme kirjalliset säännöt, jotka helpottavat toimintaa ja yhteisymmärrystä. Kun pelisäännöt on kirjattu, ovat ne kaikille selvät ja asioista on helpompi puhua.

Uskon, että Tiimivalmennus Diventistä on hyötyä kaikille kasvaville yrityksille. Se on yhdessä tekemistä parhaimmillaan ja kiinnittää huomion kasvun ja kehityksen kannalta oleellisiin asioihin. Tavoitteellinen kehitystyö tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät myös kassavirrassa.”

Arto Saksola, toimitusjohtaja

 

 

Lue lisää case-referenssejämme ››

Aloita positiivinen muutos nyt! Pyydä tarjous palveluistamme >>