Tiimivalmennuspalveluja
avainhenkilöille.
Räätälöityjä täsmäiskuja inhimillisyyden haasteisiin

Mental Management


Mental Management on muutoksiin, asenteiden muuttamiseen ja haastaviin yhteistyötilanteisiin sopiva prosessi. Prosessi auttaa kehittämään omaa mentaalista manageria, sekä muokkaamaan työntekijän mentaalisia malleja tehtävästä ja työyhteisön vuorovaikutuksesta, jotta ulkoinen toiminta voi muuttua.


Mental Management tuottaa ratkaisuja

 • Miten selviydymme meille asetetuista vaatimuksista..
 • miten kohtaamme parhaalla mahdollisella tavalla työtilanteiden muutokset, niin että voimat riittävät iästä huolimatta..
 • ja tunnemme työn iloa!

 

Kenelle

Prosessi soveltuu muutostilanteisiin, asenteiden muuttamiseen ja haastaviin yhteistyötilanteisiin, sekä johto-, esimies- ja myyntitiimien itsensä johtamisen kehittämiseen. Kaikki työpaikat, yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat osallistua tutkimushankkeeseen edulliseen hintaan.

Yhteistyötahot: Tampereen yliopisto: Ammattikasvatuksen tutkimuskeskus, Koulutuskuntayhtymä Tavastian tutkimusyksikkö, Työterveyslaitos TTL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

 

 

Pyydä laajempi esite ››

“Saimme INNOvanhapellolta paljon apua työyhteisömme toimintakyvyn parantamiseen. Olemme taas löytäneet työilon.”
- Merja Huolman-Rihkajärvi, varhaiskasvatusjohtaja, Jämsän kaupunki
Mental Managementin luojan Rita Ahvenniemen väitöskirja: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94828/978-951-44-9307-2.pdf?sequence=1

Miksi?

Muutos toimintakulttuurissa

Kun ulkoinen maailma muuttuu, ihmisen sisäinen maailma ei muutu läheskään yhtä nopeasti. Tarvitaan uusia lähestymistapoja


Muutos työnkuvassa

Tietotyössä ei ole enää työnjohtajia -> sisäisesti motivoituneet ihmiset tuottavat aivan eri luokan tuloksia


Muutos henkilökohtaisen vastuun määrässä

Jokainen joutuu itse omalla ammattitaidollaan hahmottamaan työn uusia käytänteitä ja miten ne kohdataan, sekä kehittämään jatkuvasti omaa osaamistaan


 


Työntekijät hyötyvät

 • Ihmisen solmut avautuvat & työnilo lisääntyy
 • Muutokset eivät tunnu enää pelottavilta & ahdistavilta
 • Työntekijät saavat hallinnan tunteen
 • Sisäinen motivaatio lisääntyy

Työnantaja hyötyy

 • Työntekijöiden omatoimisuus & sitoutuminen lisääntyvät
 • Yhteistyö kehittyy & tiivistyy
 • Muutokset toteutuvat nopeammin
 • Ihmisten suoritukset & taloudellinen tulos paranee
 • Sairaspoissaolot vähentyvät

 

 

 

Valmentajat

 • NLP -trainer, suggestoterapeutti & rentoutusohjaaja(SHY), Systematic Business Coach ja Mental Management -valmentaja Päivi Vanhapelto
 • Mental Management -mallin kehittäjä, NLP Trainer, suggestoterapeutti (SHY) ja Personal Coach FT Rita Ahvenniemi

Mitä tehdään

 1. Kognitiiviset ongelmanratkaisun menetelmät yhdistetään mentaalivalmennukseen. Prosessi auttaa muokkaamaan työntekijän mentaalisia malleja tehtävästä ja työyhteisön vuorovaikutuksesta, jotta ulkoinen toiminta voi muuttua
 2. Kehitetään omaa mentaalista manageria. Annetaan ymmärrystä ja taitoja muokata omaa ajattelua, uskomuksia, tunteita, asenteita & toimintaa. Tavoitteena parempi henkilökohtainen hyvinvointi, vastuunotto & sisäinen motivaatio
 3. Ongelmia tarkastellaan näkökulmasta, joka auttaa löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, parantamaan keskinäistä kommunikointia & lisäämään sisäistä motivaatiota
 4. Näin sitoutuminen, työn laatu ja tulokset paranevat

 

 

Esimerkkitoteutus

 • Sopiva ryhmäkoko: ihmiset joiden pitäisi tehdä yhteistyötä, olemme toteuttaneet prosesseja välillä 4-60 hnk
 • 20 min henkilökohtaiset haastattelut osallistujille
 • 1 tunnin keskustelut neljän hengen ryhmissä yksilöhaastatteluiden tuloksista
 • 4 tunnin yhteinen tilaisuus osallistujille & johdolle
 • 3 x 2 tunnin Mental Management -valmennukset
 • Mittareiden valinta, alkumittaus ja loppumittaus – loppumittaus tehdään n. puoli vuotta prosessin päättymisestä
 • + Suosittelemme tiimin/yksikön vetäjälle henkilökohtaista coachingia

Miten mitataan?

Mittaukset tapahtuvat työpaikan toivomuksien mukaan. Alkumittaus tehdään ennen valmennusprosessin alkua ja loppumittaus 6 kuukautta prosessin päättymisen jälkeen. Mitataan työkykyindeksejä ja esim. lisäksi jotain organisaation haluamaa mittaria:


 • Työntekijöiden työkykyindeksit (Suosittelemme – TTL:n tutkimukseen perustuva kysely)
 • Poissaolot
 • Tuloksellisuuden kehitys
 • Asiakastyytyväisyys
 • Henkilöstön vaihtuvuus

 

Mittaus toteutetaan tutkimusrahoituksella ja on asiakkaalle ilmainenReferenssit

 

Case: Jämsän kaupunki

 

Positiivisia muutoksia on tapahtunut

“Meillä on ollut varhaiskasvatuksen puolella suurta myllerrysten aikaa. Viisi varhaiskasvatuksen yksikköä lopetettiin, uusi päiväkoti valmistui ja työntekijöitä on sijoitettu uudelleen. Lähdimme tekemään INNOvanhapellon valmentajan Päivin kanssa töitä, koska koimme tarvitsevamme ulkopuolista apua muutoksen aiheuttamien tunteiden käsittelyyn.

Päivi piti meille Mental Management -valmennuksen, jonka tavoitteena oli auttaa meitä muutostilanteessa tutkailemaan jokainen omaa sisintämme ja löytämään sitä kautta positiivisia asioita työyhteisön ja ilmapiirin kehittämiseksi. Tavoitteena oli myös katsoa vahvasti tulevaisuuteen.

Valmennus alkoi henkilökohtaisilla haastatteluilla ja pienryhmäkeskusteluilla. Sieltä nousi esiin neljä tärkeää teemaa: itsetunto ja minäkuva, tunteet, oppiminen sekä muutosvalmius. Opimme valmennuksen aikana, kuinka jokaisen on ensin otettava vastuu itsestä ja omista tunteista. Sen jälkeen voidaan lähteä miettimään yhdessä, mitä hyvä vuorovaikutus merkitsee työyhteisössä ja mikä on minun roolini siinä. Harjoituksissa ja koko valmennuksessa mentiin todella henkilökohtaiselle tasolle, mutta juuri sitä me tarvitsimme.”

 

Apua Mental Management -valmennuksesta

“Valmennuksen myötä työyhteisössämme on tapahtunut isoja muutoksia. Ilmapiiri on muuttunut positiivisemmaksi ja osallistuminen sekä aktiivisuus ovat lisääntyneet. Työntekijöille on ollut tärkeää, että he ovat saaneet vaikuttaa omaan työyhteisöön sekä jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin.

On mahtavaa, että haastavien aikojen jälkeen olemme löytäneet uudelleen työilon ja ihmisillä on selvästi hyvä olla. Huomasimme esimerkiksi nopeasti, että lyhyet 1-2 päivän sairaspoissaolot jäivät pois. Oli tärkeää, että ymmärsimme ottaa ulkopuolisen valmentajan auttamaan meitä. Organisaation sisältä käsin emme olisi voineet ratkaista kaikkia haasteita. Ulkopuolinen ihminen pystyy paremmin tuomaan uutta näkemystä ja ihmisten on helpompi avautua hänelle.

Yhteistyö Päivin kanssa on toiminut todella hyvin ja olen enemmän kuin tyytyväinen tuloksiin. Päivi sai iloisella ja innostavalla asenteellaan minutkin innostumaan tästä projektista. Hän piti myös jämäkästi hommat hanskassa koko projektin ajan. Päivi on tosi tarkkanäköinen, hän pystyi aistimaan nopeasti erilaisten ihmisten tunnetilat ja auttamaan heitä hyvien harjoitusten avulla itsetutkiskelussa.

Oli hienoa kun eräs pitkäaikainen työntekijämme kertoi, että hän aikoi jäädä varhaiseläkkeelle. Valmennuksen myötä hän ymmärsikin olevansa erittäin tärkeä ihminen työyhteisössä. Nyt hänellä on niin hyvä olla, että hän haluaa jatkaa vielä työelämässä. Se oli minusta erittäin konkreettinen todiste valmennuksen onnistumisesta.”

 

Merja Huolman-Rihkajärvi, varhaiskasvatusjohtaja

 

 

Lue lisää case-referenssejämme ››

Aloita positiivinen muutos nyt! Pyydä tarjous palveluistamme >>