Tiimivalmennuspalveluja
avainhenkilöille.
Räätälöityjä täsmäiskuja inhimillisyyden haasteisiin

Henkilökohtainen coaching

Ihmisten tiedon ja toiminnan välissä on usein kuilu

  • Tiedätkö mitä haluat? Entä miten sinne pääset?
  • Haluatko tukea uudessa/haastavassa tilanteessa?
  • Miten voit tutkia erilaisia näkökulmia?
  • Millaisia haasteita yksikölläsi/alaisillasi/läheisilläsi on?
  • Tunnista miten toimit ja mitä vaikutuksia sillä on
  • Toimitko tietosi mukaan?

 

Coaching auttaa sinua kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja saavuttamaan mitä haluat, nopeammin

Henkilökohtainen coach on sparrauskumppani, haastaja, joka saa sinut pysähtymään ja oivaltamaan asioita eri näkökulmista. Coaching on ratkaisukeskeistä ja eteenpäin vievää, jossa autetaan saamaan omat voimavarat ja potentiaali käyttöön. Valmennettavalla avautuu samalla mahdollisuus oppia valmentavaa johtamista.

 

Henkilökohtainen NLP-coach auttaa sinua ymmärtämään, ohjelmoimaan ja johtamaan itseäsi paremmin. NLP-coach osaa auttaa ihmisen sisäisissä asioissa, kun tuntuu ettei mikään auta: itsetunto, henkinen tasapaino, pelkotilat, asenteet & uskomukset, henkinen hyvinvointi, addiktiot, masennus yms.

”Suosittelen Päivi Vanhapeltoa henkilökohtaiseksi coachiksi.”
– Ilkka Alakortes, hallituksen puheenjohtaja, IKH Oy

Henkilökohtainen NLP-coach Päivi Vanhapelto

Päivi on pitkän kokemuksen omaava toiminta-, suggesto-, ja taideterapeutti, rentoutusohjaaja(SHY), systemic business coach, sekä Mental Management-, voimavara- ja NLP™ -valmentaja. Päivi on valovoimainen ja vaikuttava esiintyjä, joka ymmärtää ihmisten toiminnan ja ajattelun monimutkaisuutta, sekä osaa avata asiat ymmärrettävällä tavalla. Hänellä on taito vaikuttaa ihmisiin vahvasti sisäisesti, jotta ulkoinen toiminta voi muuttua. Päivi on tehnyt töitä lukuisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa yrityksissä, tiimeissä, yksiköissä ja esimiesryhmissä. Hänellä on kyky saada ihmisen sisällä muutoksia aikaan. Päivillä on coaching asiakkaina esimiehiä, yritysjohtoa ja yksityishenkilöitä. Päivin kokonaisvaltainen coaching auttaa ihmisiä myös syvissä henkilökohtaisissa ongelmissa.

 

 

Henkilökohtainen coach Ilkka Vanhapelto

Ilkka on esiintynyt, coachannut ja valmentanut yli 10 vuotta. Ilkka toimi aiemmin luokanopettajana ja hänellä on vahva pedagoginen tausta yliopistosta, missä hän luki psykologiaa, kasvatustieteitä ja draamapedagogiikka. Ilkka on opiskellut lisäksi NLP:tä ja business coachingia. Ilkkaa inspiroi tiedon ja toiminnan välinen kuilu, sekä ennenkaikkea sen ylittäminen – uusien toimintatapojen ja uuden kulttuurin synnyttäminen. Hän on mm. tukenut valmentavaa johtamista, kehityskeskusteluiden aloittamista, strategian jalkautusta ja uudenlaisen vuorovaikutuskulttuurin ja ilmapiirin luomista. Ilkka coachaa myös englanniksi.

Coaching ihmisten johtamisen tukena

Suurin osa INNOvanhapelto Oy:n toimeksiannoista kautta historiamme on ollut haastaviin yhteistyötilanteisiin tiimeissä, yksiköissä, yrityksissä, missä ihmiset eivät halua tehdä yhteistyötä ja vuorovaikutus ei suju. Tilanteita leimaa valittaminen ja syyttely sen sijaan, että otettaisiin itse vastuuta. Monessa haastavassa yhteistyötilanteessa olemme olleet lisäksi henkilökohtaisena coachina johtajalle/esimiehelle/tiiminvetäjälle vahvistamassa arjen muutosta. Joissain tilanteissa henkilökohtainen coaching esimiehen tukena on auttanut asiakasta ratkaisemaan tilanteita itse, mikä itseasiassa on paras mahdollinen lopputulos.

 

 

Coaching ihmisen hyvinvoinnin tukena

Päivillä on pitkä terapiatausta yhdistettynä vahvaan NLP-osaamiseen ja hän on saanut loistavia tuloksia, sekä yksityishenkilöiden, että yritysjohtajien kanssa syvissäkin henkilökohtaisissa ongelmissa. Hänellä on taito vaikuttaa ihmisiin vahvasti sisäisesti, jotta ulkoinen toiminta voi muuttua. Päivi on tehnyt töitä lukuisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa yrityksissä, tiimeissä, yksiköissä ja esimiesryhmissä. Asiakkaamme käyttävät Päivin coachausta myös työnohjauksellisiin tarpeisiin yksilöille ja ryhmille (ryhmäcoaching).

Hyvä coaching rakentuu yksilöä voimauttaville uskomuksille

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa ihmistä ottamaan käyttöön voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.Coaching rakentuu uskomukselle, että jokaisella on olemassa tarvittavat voimavarat saavuttaakseen mitä haluaa.

 

 

Oletko huolissasi läheisestä ihmisestä?

Päivi on auttanut monia yritysjohtajia ja yksityishenkilöitä nousemaan masennuksesta yms. haastavista elämäntilanteista. Hän on saanut myös sulkeutuneita ja ahdistuneita nuoria ulos kuorestaan ja voimaan paremmin.

Kysy luottamuksellisia suosituksia tarvittaessa. ››

Referenssit

 

 

Coachauksistamme sanottua

“Suosittelen Päivi Vanhapeltoa henkilökohtaiseksi coachiksi.”

Ilkka Alakortes, hallituksen puheenjohtaja, IKH Oy

 

 

“Coaching auttoi laajentamaan ja selkeyttämään omaa ajattelua. Ilkka auttoi näkemään ison kuvan ja miettimään ns. strategian ja toimintasuunnitelman. Oli hyödyllistä tutkia eri näkökulmia uusilta suunnilta. Se oli vahva kokemus, missä koin ja tunsin selkeästi eri vaihtoehtojen vaikutukset - myös omien päätöksien ja tekojen merkitykset muille ihmisille. Minulle kirkastui mikä on tärkeintä siinä tilanteessa, mihin keskityn nyt.”

Katri Martikka, henkilöstön kehittämispäällikkö, HOK-Elanto

 

 

“Suosittelen Ilkka Vanhapeltoa Coaching-toimintaan. Käydyissä sessioissa tulee mainiosti esiin, että uusia asioita on parempi ajaa sellaisella kysymyksenasettelulla, jolla valmennettava itse keksii ratkaisun.”

Kimmo Helke, toimitusjohtaja, Kespat Oy

 

 

Lue lisää referenssejä ››

Aloita positiivinen muutos nyt! Pyydä tarjous palveluistamme >>