Tiimivalmennuspalveluja
avainhenkilöille.
Räätälöityjä täsmäiskuja inhimillisyyden haasteisiin

Miksi ihmisiin kannattaa investoida?

 

Motivoituneet ihmiset, toimivat tiimit ja kunnianhimoiset tavoitteet ovat edellytys kasvulle ja kehitykselle. Ihmisiin panostaminen on hyvä sijoitus, joka varmistaa yrityksen jatkuvuuden. Onko Teidän yrityksessänne varaa olla investoimatta avainhenkilöihin? Se:

 

 • Tehostaa toimintaa, säästää työaikaa ja lisää tuottavuutta
 • Poistaa ilmapiiri- ja henkilökemiaongelmia
 • Vähentää sairauspoissaoloja
 • Edistää uusien ideoiden toimeenpanoa ja sitä kautta yrityksen kehittymistä
 • Helpottaa palveluiden ja tuotteiden myyntiä
 • Parantaa yrityksenne vetovoimaa rekrytointimarkkinoilla
 • Määrittää yrityksen menestyksen

”Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa.”
– Tiimivalmennus, TeliaSonera Oyj

 • “Haluatteko virittää johtoryhmänne iskuvoiman huippuunsa?„
 • “Tarvitsetteko motivoituneita ja taitavia esimiehiä?„
 • “Onko uusiutuminen ja kehittyminen yrityksessänne ajankohtaista?„
 • “Tarvitsetteko sitoutuneita, motivoituneita ja tuloksellisia avainhenkilöitä?„
 • “Saatteko vietyä ideat tehokkaasti käytäntöön?„
 • “Onko työilmapiirissä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kehittämistä?„
 • “Koetteko johtamisessa haasteita?„
 • “Tarvitaanko ideointiin uutta potkua?„
 • “Haluatteko kaikkien voimavarat käyttöön?„
 • “Raastavatko muutokset työyhteisöä?„
 • “Pystyttekö keskittymään olennaisiin asioihin?„
 • “Jäävätkö ihmisten huolenaiheet asiallisesti käsittelemättä?„

Hyvinvointi ja osaaminen vaikuttavat tuottavuuteen

Yritysten menestys syntyy aina ihmisistä. Tehokkuus, sairaspoissaolot, hukattu aika, ideoiden ja päätösten toteutuminen, hankalat ihmissuhteet, muutosten sujuvuus ja pysyvyys - näihin voimme vaikuttaa hyvinvoinnin ja osaamisen johtamisella.

 

Kehittymisen ja kasvun polku on pienempi tai suurempi matka, joka onnistuessaan johtaa tavoitteiden saavuttamiseen ja sitä kautta henkiseen ja aineelliseen kasvuun. INNOvanhapellon palvelut toteuttavat positiivisen ja tuloksellisen muutoksen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aloita positiivinen muutos nyt! Pyydä tarjous palveluistamme >>