Tiimivalmennuspalveluja
avainhenkilöille.
Räätälöityjä täsmäiskuja inhimillisyyden haasteisiin

Metodit

Miksi me olemme erilaisia kuin muut?

Uskomme että ihmisten potentiaalista ja osaamisesta on paljon käyttämättä. INNOvanhapellon valmennuksissa tehdään, oivalletaan ja opitaan – mukaansatempaavalla tavalla. Tiimissänne on paljon kollektiivista tietoa, jonka valjastamme koko ryhmän käyttöön toiminnallisen valmennuksen avulla. Muutos lähtee oivalluksen ja tiedostamisen kautta yksilön sisältä ja mahdollistaa rakentavan yhteistyön. Ryhmän sisäisen luottamuksen ollessa korkea osaamisen hyödyntäminen ja aito vuorovaikutus synnyttävät ajatuksia ja tuloksia. Toiminta, mokaaminen ja käytännön tekeminen edesauttavat oppimista ja aitoa muutosta.

 

Vaikutamme ihmisiin vahvasti sisäisesti, jotta ulkoinen toiminta voi muuttua.

Kuinka?

Perustana uusimmat oppimisteoriat

Yhdistämme valmennuksissamme uusimmat oppimisen teoriat sekä luovat ja toiminnalliset menetelmät. Näin varmistamme tärkeimmän tavoitteen saavuttamisen: yksilön ja ryhmän oppimisen ja kehittymisen. Saamme muutoksen aikaan osallistamalla, haastamalla ja oivalluttamalla ihmistä itseään. Muutos lähtee sisältäpäin. Itsetuntemuksen ja inhimillisen tietoisuuden lisääminen on ensimmäinen askel. Sovellamme monipuolisia työvälineitä ottaen huomioon inhimillisyyden haasteet, erilaiset oppijat ja oppimistyylit.

 

Jaettu asiantuntijuus

Keskitymme valmennuksissamme jaetun asiantuntijuuden virittämiseen. Tiimien osaamispääoma muodostuu tiimin jäsenten asiantuntijuudesta. Kun kaikkien tiedot ja taidot osataan yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla, syntyy uutta tietoa ja osaamista. Jaetun asiantuntijuuden esiinnostaminen kehittää tiimiä ja valjastaa sen voimavarat ja osaamisen huippuunsa vaativienkin haasteiden ratkaisemiseksi.

Keskeiset metodit

Uusimmat oppimisenteoriat

 • Kasvatustiede
 • Psykologia
 • NLP™

 

Taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät

 • NLP™
 • Soveltava improvisaatio
 • Fasilitointi
 • Business Coaching
 • Mental Management
 • Henkilökohtainen coaching (life coaching)
 • Aktivoivat menetelmät
 • Suggestiivinen rentoutusohjaus
 • Voimavaravalmennus
 • Draamapedagogiikka
 • Taidefasilitointi